25.7.06

Video

Julij 2006
International Competition
“Film Sull’Arte e di Biografie d’Artista di Asolo”
- 2006 edition -

Anja Zorko
Delia

Diplomski film Anje Zorko Delia
je bil uvrscen v selekcijo Asolo Film Festival:
International Competition
“Film Sull’Arte e di Biografie d’Artista di Asolo”
- 2006 edition -
www.asolofilmfestival.it
_________________________________________

Keramika

1. Magistrat
in
2. Slovenski
Bienale Keramike

1.)
Razstava društva keramikov Slovenije ,
tradicionalno v atriju Magistrata,
v torek, 4. julija 2006 ob 19.30
Od naših razstavljata Nataša Kokol in Eva Nina Cajnko.
2.)
Na Slovenski bienale keramike, ki se bo zaradi financnih tezav zgodil sele naslednje leto, so bile sprejete tudi:
Andrejka Štenkler, Nataša Kokol in Božena Blanuša.
_________________________________________

Fotografija

PHOTON
Poljanska 1, Ljubljana

EROTICA 3

Razstava EROTICA v galeriji Photon je letos organizirana že tretjie zapored. Prvotni »pregled sodobne erotiene fotografije« je prerasel v vsakoletno razstavo avtorske fotografije na temo erotike. Ta zajema tako zvrst akta - upodobitve golega eloveškega telesa, kot vseh drugih upodobitev ljudi, predmetov in situacij, katerih skupni imenovalec ali motiv je širše pojmovana erotienost. Sodeluje deset domaeih in tujih fotografov: MAJA ŠIVEC, BOJANA TOMŠE, DRAŽEN ŠTADER, BLAŽ ZUPANEIE, NATAŠA SKUŠEK, PAVEL KOLTAJ, POLONA MLAKAR BALDASIN, SVETLANA JOVANOVIA, PAULA MIKLOŠEVIA in ROSALIA FILIPETTI.
_________________________________________

Kiparstvo

poletje 2006
Studentske metamorfoze

Nasi na Metamorfozah:
Keramika: ena od treh sodelujocih v Mostovni v Novi Gorici je tudi Andrejka Stenkler

Kamen: v Izoli sodeluje Patricia Trobevsek, koordinator je Rok Mohar

Mozaik: v Ljubljani, Radio Slovenia - med udelezenkami Janja Rudolf, koordinatorka pa Urska Debevc. Mentor: Bostjan Potokar

Urbane intervencije: v skupini TRIE nasa bivsa: Metod Blejec in Stas Kleindienst, mentorica: Rene Rusjan _________________________________________